ยางรองคอสะพาน : Rubber Bearing Type

ยางรองคอสะพานของเรามีทุกแบบทุกชนิดตามสเปค และได้มาตรฐานทั้งของกรมโยธา กรมทางหลวง และของ ร.พ.ช.  ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขนาดของยางรองคอสะพาน

ขนาด  10-/-100 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  10-/-125 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  10-/-150 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  10-/-200 มิล  ความยาวม้วนละ  24  เมตร
ขนาด  12-/-75   มิล ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  12-/-100 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  12-/-125 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  12-/-150 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  12-/-200 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  15-/-100 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  15-/-125 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  15-/-150 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  15-/-200 มิล  ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  20-/-75   มิล ความยาวม้วนละ  20  เมตร
ขนาด  20  มิล-/-100  มิล-/-1000  มิล  (3-/-4  นิ้ว-/-4  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  20  มิล-/-125  มิล-/-1000  มิล  (3-/-4  นิ้ว-/-5  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  20  มิล-/-150  มิล-/-1000  มิล  (3-/-4  นิ้ว-/-6  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  20  มิล-/-200  มิล-/-1000  มิล  (3-/-4  นิ้ว-/-8  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  25  มิล-/-125  มิล-/-1000  มิล  (   1   นิ้ว-/-5  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  25  มิล-/-150  มิล-/-1000  มิล  (   1   นิ้ว-/-6  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  25  มิล-/-200  มิล-/-1000  มิล  (   1   นิ้ว-/-8  นิ้ว-/-1.00  เมตร)
ขนาด  10  มิล-/-300  มิล-/-8000  มิล  (   1   ซม.-/-30  ซม.-/-8.00  เมตร)
ขนาด  10  มิล-/-400  มิล-/-8000  มิล  (   1   ซม.-/-40  ซม.-/-8.00  เมตร)
ขนาด  10  มิล-/-500  มิล-/-8000  มิล  (   1   ซม.-/-50  ซม.-/-8.00  เมตร)แผ่นยางรองคอสะพานแบบเสริมเหล็ก : LAMINATED BEARING

สำหรับใช้งานสะพานลอย, สะพานยูเทิร์น, สะพานทางด่วน

20 x 100  มิล  x  1.00 ม. x   เหล็ก  2 ชั้น
20 x 125  มิล  x  1.00 ม. x   เหล็ก  2 ชั้น
30 x 100  มิล  x  1.00 ม. x   เหล็ก  3 ชั้น
30 x 300  มิล  x  400  มิล x  เหล็ก  2 ชั้น
37 x 200  มิล  x  400  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
37 x 250  มิล  x  500  มิล x  เหล็ก  2 ชั้น
42 x 279  มิล  x  406  มิล x  เหล็ก  2 ชั้น
43 x 250  มิล  x  250  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
43 x 280  มิล  x  300  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
43 x 200  มิล  x  300  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
43 x 220  มิล  x  250  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
45 x 300  มิล  x  500  มิล x  เหล็ก  4 ชั้น
45 x 285  มิล  x  285  มิล x  เหล็ก  4 ชั้น
49 x 279  มิล  x  406  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
49 x 200  มิล  x  500  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
50 x 250  มิล  x  300  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
52 x 275  มิล  x  475  มิล x  เหล็ก  4 ชั้น
53 x 300  มิล  x  500  มิล x  เหล็ก  3 ชั้น
65 x 280  มิล  x  350  มิล x  เหล็ก  5 ชั้น

 


สนใจสินค้า หรือรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 084-7627399, 086-3772924, 02-1380538
แฟกซ์ : 02-1380539
E-mail : Triplerich50@gmail.com